Cennik usług prawnych – sprawdź koszt adwokata!

Cennik usług prawnych – sprawdź koszt adwokata!

Temat wyceny jakichkolwiek usług prawnych, zawsze budzi spore emocje. Na forach internetowych można znaleźć wiele komentarzy na temat. Niestety, większość z nich bazuje na subiektywnych odczuciach komentujących, wobec czego trudno uznać za wiarygodne. Najwięcej kontrowersji wywołują oczywiście usługi, których nie widać gołym okiem, m.in. porady prawne. Poniżej przyjrzymy się, od czego tak naprawdę może zależeć koszt profesjonalnej pomocy prawnej.

Cennik usług prawnych

Orientacyjne ceny przykładowych usług prawnych przedstawiamy w tabeli poniżej. Należy pamiętać, że koszt obsługi prawnej zależy m.in. od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy, renomy kancelarii prawnej czy wielkości miasta w jakiej siedzibę ma adwokat.Usługa prawna Koszt
e-Porada (przez telefon, skype) 50 zł – 200 zł / godzina
Porada prawna 100 zł – 300 zł
Obsługa prawna firm 200 zł – 500 zł / godzina
Projekt umowy 300 zł – 1000 zł
Sporządzenie pozwu 200 zł – 500 zł
Sporządzenie opini prawnej 500 zł – 1000 zł
Sporządzenie odwołania 500 zł – 1000 zł
Sporządzenie apelacji 1000 zł – 3000 zł
Sporządzenie kasacji 2000 zł – 5000 zł
Rejestracja spółki 1000 zł – 3000 zł

Reprezentowanie przed sądem – cennik

Poniżej orientacyjny koszt adwokata w kwestii reprezentowania nas przed sądem. W zależności od typu sprawy, adwokaci mogą naliczyć od nas następujące opłaty.Rodzaj sprawy Koszt
Reprezentowanie w sprawie o rozwód 1000 zł – 3000 zł
Reprezentowanie w sprawie o separację 1500 zł – 3000 zł
Reprezentowanie w sprawie rodzinnej, np. alimenty 500 zł – 2000 zł
Reprezentowanie w sprawie karnej 2000 zł – 5000 zł
Reprezentowanie w sprawie o podział majątku, dział spadku od 5% wartości majątku
Reprezezentowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 1000 zł – 2000 zł
Reprezentowanie w sprawie o zasiedzenie od 5% wartości majątku
Reprezentowanie w sprawie pracowniczej 1000 zł – 2000 zł
Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym 1000 zł – 2000 zł
Reprezentowanie w sprawie o zapłatę do 1500 zł 300 zł – 1000 zł
Reprezentowanie w sprawie o zapłatę do 5000 zł 1000 zł – 2500 zł
Reprezentowanie w sprawie o zapłatę do 10 000 zł 2000 zł – 5000 zł
Reprezentowanie w sprawie o zapłatę do 50 000 zł 4000 zł – 15 000 zł
Reprezentowanie w sprawie o zapłatę do 200 000 zł 6000 zł – 30 000 zł
Reprezentowanie w sprawie o zapłatę powyżej 200 000 zł 12 000 zł – 50 000 zł

Minimalne stawki adwokata wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

W przypadku spraw cywilnych wynagrodzenie adwokata ustala się zwykle na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 ze zm.). Rozporządzenie to określa minimalne stawki wynagrodzenia adwokata w różnego rodzaju sprawach. W zależności od wartości przedmiotu sporu, minimalne wynagrodzenie adwokata przedstawia się następująco:Wartość sporu Minimalne wynagrodzenie adwokata
do 500 zł 90 zł
od 500 zł do 1500 zł 270 zł
od 1500 zł do 5000 zł 900 zł
od 5000 zł do 10 000 zł 1800 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł 3600 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł 5400 zł
od 200 000 zł do 2 000 000 zł 10 800 zł
od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15 000 zł
od 5 000 000 zł 25 000 zł

Region ma znaczenie

Jak w większości przypadków, kosztu usługi prawniczej nie można postrzegać w oderwaniu od miejsca jej świadczenia. Inaczej zatem będą kształtowały się ceny w małej miejscowości na wschodzie kraju, a inaczej w mieście wojewódzkim, w centrum Polski. Wynika to przede wszystkim z takich czynników, jak:

 • koszty życia w danej miejscowości – opłaty za wynajem, czynsz, opłaty parkingowe, etc.;
 • koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
 • konkurencja w danym regionie;
 • popyt na usługi prawne w danej miejscowości;
 • stopień zamożności potencjalnych klientów.
 • Nie ma zatem uniwersalnego cennika usług prawnych dla całej Polski. Jest to też jedną z głównych cech wolnego rynku, gdzie wykonawca ma prawo samodzielnie wycenić swoje usługi.

  Koszt porady prawnej

  Koszt porady prawnej zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania danej sprawy. Dlatego praktycznie każdy cennik usług prawnych zawiera jedynie orientacyjne widełki. Należy także mieć na uwadze, że bardzo często porada prawna jest wstępem do dalszego działania, którego cena porady już nie obejmuje. Może być to konieczność sporządzania pisma czy wniosku do konkretnej instytucji, a nawet wykroczenia powództwa. To ile kosztuje porada prawna, zależy zatem od stanu faktycznego, czyli problemu z jakim klient przychodzi do kancelarii. Zazwyczaj jest to koszt od 50 do nawet 500 zł. Cennik porad prawnych np. w Warszawie może być wyższy, jeżeli klientowi zależy na skorzystaniu z usług znanej kancelarii.

  Pisma prawnicze oraz wnioski

  Jest to bardzo szeroka kategoria i nie sposób w jednym miejscu wymienić wszystkich możliwych do sporządzenia pism czy wniosków. Niektóre z nich są wprost wymienione w poszczególnych ustawach, podczas gdy o istnieniu pozostałych wiedzą tylko prawnicy, zajmujący się daną gałęzią prawa. Kancelaria prawna sporządzając cennik, uwzględnia zazwyczaj te najbardziej powszechne pisma, aby dać klientowi ogólną orientację co do zakresu cen. Klienci najczęściej proszą o sporządzenie pozwu czy wniosku do organu administracyjnego, np. w związku z planowaną budową domu.

  Przykładowe rodzaje pism:

 • pozew o zapłatę;
 • wezwanie do zapłaty;
 • pozew o rozwód.
 • Do tej kategorii należą także wszelkiego rodzaju umowy, np. z klientami lub pracownikami osób prowadzących działalność gospodarczą. Cennik usług prawnych w zakresie pism, to rozpiętość cen od mniej więcej 300 zł do nawet kilku tysięcy złotych w przypadku wielostronicowych umów.

  Reprezentacja klienta przed sądem

  Wiele osób zastanawiając się, ile kosztuje adwokat ma na myśli reprezentację przed sądem. Niemniej jednak po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy adwokat Warszawa cennik, nie wyświetli się konkretną odpowiedź na to pytanie. Tu również wszystko zależy bowiem od stanu faktycznego i tego, jakie będą koszty prowadzenia takiej dla adwokata. Ceny za usługi adwokackie muszą uwzględniać takie kwestie jak, np.:

 • czas poświęcony na analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy;
 • ilość koniecznych do sporządzenia pism oraz ich objętość;
 • koszty dojazdu do sądu;
 • koszty ustanowienia instytucji w sytuacji, gdy adwokat z uwagi na kolizję terminów, nie może stawić się osobiście w sądzie;
 • koszty ewentualnych noclegów, etc.
 • To, jakie będą konkretne ceny adwokata, zależy także od jego doświadczenia oraz renomy kancelarii. Tu warto zwrócić także uwagę na tzw. stawki urzędowe, czyli to co w wyroku zasądzane jest według norm przepisanych. Są to ustawowe widełki kwotowe dla sędziów, którzy orzekają o kosztach pomocy prawnej z urzędu. W środowiskach prawniczych od dawna podnosi się, że są to kwoty znacznie zaniżone i odbiegające od realiów. Nie pokrywają one bowiem nawet w niewielkim procencie rzeczywistych kosztów usług adwokackich, np. kosztów dojazdów, sporządzonych pism, czy czasu poświęconego na przygotowanie się do rozprawy.

  Koszt prowadzenia sprawy w sądzie zależy także od tzw. wartości przedmiotu sporu i wzrasta proporcjonalnie wraz z nią. Prawnicy stosują różne modele rozliczenia z klientami. Mogą to być stawki godzinowe lub stawka za całość prowadzonej sprawy, jeżeli są to rutynowe procesy i adwokat jest w stanie oszacować z góry swój nakład pracy. Dlatego koszty reprezentacji procesowej mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

  Reprezentacja przed sądem a tzw. success fee

  Czytając przykładowy cennik usług prawnych, wiele osób zastanawia się, czy obejmuje on swoistą gwarancję sukcesu w danej sprawie. W ramach świadczonych usług adwokackich, adwokat ma za zadanie działać z należytą starannością w obronie praw klienta. Kodeks etyki adwokackiej kategorycznie zakazuje, aby adwokat umówił się z klientem, że wynagrodzenie będzie składało się tylko z tzw. success fee, czyli zapłaty jedynie w razie wygrania sprawy. Tego typu zapisy mogłyby bowiem skłaniać do nieuczciwych i niezgodnych z prawem działań, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla klienta. Premia za sukces w sprawie, może być jedynie dodatkowym elementem podstawowego wynagrodzenia.

  [ratemypost]