Rola notariusza w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości

Rola notariusza w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości

Domy są gwarancją dachu nad głową, a budynki przemysłowe pozwalają prowadzić firmę. Dodatkowo każda nieruchomość ma sporą wartość finansową. Nie dziwi więc, że przepisy prawa wymagają przestrzegania określonych zasad przy zmianie właściciela nieruchomości. W tym artykule przyjrzymy się pracy notariusza sprawdzając, jaka jest jego rola przy transakcjach kupna sprzedaży nieruchomości.

Kim jest notariusz?

Notariusz, podobnie jak lekarz czy policjant, to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że korzystając z jego pomocy możemy mieć pewność poprawności i ważności sporządzonych przez niego dokumentów. Pewność taka jest ważna, gdyż akty notarialne mają podobną wartość prawną, co orzeczenia sądowe. Różnica polega jedynie na tym, że sąd rozstrzyga spory, a notariusz potwierdza niewymuszone oświadczenie woli. Warto więc skorzystać z profesjonalnej kancelarii notarialnej, na przykład Notariusze, której pracownicy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie. Notariusz jest wykwalifikowanym prawnikiem, powoływanym przez ministra sprawiedliwości. Objęty jest też ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, a jego pracę ściśle regulują przepisy prawa. Autorytet notariusza pozwala wierzyć, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie z prawem, za zgodą każdej ze stron umowy. Należy też pamiętać, że notariusz nie udziela porad prawnych, nie może też nakłaniać do wykonania jakiejkolwiek czynności prawnej, ciężko więc porównać jego pracę do adwokata czy radcy prawnego. Można uznać, że jest to urzędnik państwowy, któremu państwo pozwala świadczyć usługi w prywatnej kancelarii.

Rola notariusza w obrocie nieruchomościami

Kancelaria notarialna jest jednym z ważniejszych miejsc w całym obrocie nieruchomościami, gdyż jakakolwiek zmiana właściciela nieruchomości jest niemożliwa bez udziału notariusza. Nie dotyczy to jedynie sprzedaży, ale również darowizna czy przekazanie w spadku wymaga aktu notarialnego, bez którego przeniesienie własności, pod względem prawnym, nie będzie miało miejsca. Rola notariusza to przede wszystkim przygotowanie aktu notarialnego, który musi zostać umieszczony w rejestrze takich aktów. Dba on także o wpis nowego właściciela do księgi wieczystej, kompletuje i weryfikuje poprawność wszystkich niezbędnych dokumentów, pobiera i przekazuje do odpowiednich organów opłaty sądowe i podatki wymagane przy zmianie właściciela nieruchomości. Musi on również potwierdzić obecny stan prawny nieruchomości, dlatego dotychczasowy właściciel zobowiązany jest do przekazania notariuszowi aktualnego aktu notarialnego i wypisu z księgi wieczystej.

[ratemypost]