Aplikacja prawnicza – ile trwa oraz ile kosztuje?

Aplikacja prawnicza	– ile trwa oraz ile kosztuje?

Ukończenie studiów to jedynie jeden z etapów w prawniczej karierze. Co prawda obecnie można świetnie odnaleźć się jako prawnik wewnętrzny w dużych korporacjach czy jako doradca podatkowy, niemniej gros absolwentów prawa nadal decyduje się na odbycie aplikacji. Jakie są najpopularniejsze aplikacje prawnicze, ile trwa każda z nich oraz ile kosztuje? Odpowiadamy poniżej.

Czy jest aplikacja adwokacka i radcowska?

Aplikacja adwokacka oraz radcowska są od wielu lat najbardziej popularne. Pierwsza z nich przygotowuje do wykonywania zawodu adwokata, druga – radcy prawnego. Zasady ich odbywania są do siebie dość zbliżone. Celem obu jest opanowanie zasad związanych z wykonywaniem wyżej wymienionych zawodów, a także nabycie praktycznych umiejętności.

Aby rozpocząć szkolenie należy zdać wstępny egzamin na aplikację adwokacką lub radcowską. Jest on taki sam zarówno dla przyszłych aplikantów adwokackich, jak i radcowskich. Składa się ze 150 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przeprowadzany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości z reguły pod koniec września każdego roku. W celu uzyskania pozytywnego wyniku, a w konsekwencji uzyskania wpisu na listę aplikantów, należy uzyskać 100 punktów.

W trakcie szkolenia aplikant pozostaje pod merytoryczną opieką swojego patrona. Wyznaczany jest on przez dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych. Zadaniem patrona jest dbanie, aby aplikant zdobywał praktyczne umiejętności. Ponadto w trakcie szkolenia aplikant obowiązany jest uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wyżej wymienione organy korporacji prawniczych, a także odbyć praktyki w wymaganym wymiarze. Poszczególne bloki tematyczne kończą się egzaminem, przy czym rozkład zajęć wygląda nieco inaczej w przypadku obu aplikacji – przyszli adwokaci na pierwszym roku uczą się głównie prawa karnego, natomiast dla przyszli radcy prawni muszą zmierzyć się z blokiem cywilnym.


Ile trwa oraz kosztuje aplikacja adwokacka i radcowska?

Czas samego szkolenia to 3 lata, przy czym uprawnień zawodowych nie zyskuje się wraz z końcem aplikacji. Aby zostać wpisanym na listę adwokatów czy radców prawnych należy bowiem pozytywnie złożyć egzamin końcowy. Realnie zatem uprawnienia uzyskuje się najwcześniej ok. pół roku po zakończeniu aplikacji.

Wysokość opłaty za każdy rok szkolenia ustalana jest corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. W 2021 roku opłata ta wynosi 5 850,00 zł rocznie.


Aplikacja notarialna – koszt oraz czas trwania?

Aplikacja notarialna to równie popularna aplikacja prawnicza. W celu rozpoczęcia szkolenia również należy zdać wstępny egzamin na aplikację. Podobnie jak w przypadku przyszłych adwokatów i radców, aplikacja notarialna odbywana jest pod opieką patrona, a szkolenie ma przygotować do praktycznego wykonywania zawodów. Czas trwania szkolenia aplikantów notarialnych wynosi 3 lata i 6 miesięcy. Jest ono odpłatne – koszt opłaty za rok szkolenia to również 5 850,00 zł.

Po ukończeniu aplikacji, aplikant potwierdza swoje umiejętności w czasie egzaminu końcowego, który polega m. in. na opracowaniu projektu aktu notarialnego.

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Prawnik po aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej ma prawo wykonywać zawód sędziego lub prokuratora. Szkolenie w tym zakresie prowadzone jest w Krakowie przez Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury. Egzamin wstępny przeprowadzany jest metodą konkursową – na aplikacje dostają się jedynie te osoby, które wypadną najlepiej. Egzamin składa się z części pisemnej (150 pytań jednokrotnego wyboru) oraz części ustnej, w której kandydat rozwiązuje kazusy. Do części ustnej zakwalifikowani zostają jedynie ci, którzy zdobędą najwięcej punktów w części pisemnej.

W trakcie szkolenia aplikacji odbywają praktyki w różnych instytucjach – prokuraturach, sądach czy jednostkach administracji rządowej, gdzie zdobywają umiejętności niezbędne w dalszej pracy zawodowej. Opiekę nad aplikantami sprawuje patron koordynator, którego zadaniem jest dbanie o prawidłowy przebieg praktyk. Należy pamiętać, że odbywając szkolenie w KSSiP, aplikant nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku naukowym czy naukowo-publicystycznym, przy czym zdecydowaną zaletą tych aplikacji jest fakt, że nie są one odpłatne, a aplikacji otrzymują stypendium w wysokości ok. 3 000,00 zł miesięcznie.

Pozostałe aplikacje prawne

Istnieją także inne aplikacje, jak chociażby komornicza, legislacyjna, kuratorska czy rzecznikowska. Warto zwrócić przy tym uwagę na dwie ostatnie. Aby rozpocząć te aplikacje, prawo nie musi być ukończone przez kandydata – wystarczą inne studia wyższe, np. zawód kuratora może być świetnym rozwiązaniem dla socjologów czy pedagogów, natomiast zawód rzecznika patentowego – dla absolwentów kierunków technicznych.

[ratemypost]