Podział majątku, kiedy, jak i za ile?

Podział majątku, kiedy, jak i za ile?

Planujemy wspólne życie i wspólną przyszłość z osobą, którą kochamy. Niestety, czasami los krzyżuje nam plany, a życie układa się tak, że potrzebny jest rozwód. Jednak co z naszym majątkiem? Jak zrobić i kiedy zrobić podział majątku? Ile to kosztuje?

Podział majątku wspólnego – kiedy jest potrzebny

Zawarcie związku małżeńskiego oprócz wymiaru symbolicznego, ma również swoje prawne konsekwencje. Jeśli nie została podpisana intercyza, w momencie zawarcia małżeństwa, powstaje, tzw. wspólność majątkowa. Mówiąc prościej, wszelkie dobra materialne uzyskane w trakcie trwania małżeństwa stają się własnością obojga małżonków, co ma kluczowe znaczenie jeśli dochodzi do rozwodu. Wówczas może być konieczny podział majątku wspólnego, który w wielu sytuacjach bywa skomplikowaną procedurą.

Podział majątku po rozwodzie

Procedura podziału majątku po rozwodzie może być dokonana w dwojaki sposób:

 • na drodze polubownej, co oznacza, że obie strony zawierają ze sobą umowę i zgadzają się na uzgodnione warunki,
 • na drodze sądowej, taki podział majątku jest możliwy na wniosek jednego z małżonków, a postanowienie w sprawie jest wydawane przez sąd po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.
 • Warto podkreślić, że roszczenie o podział majątku w świetle polskiego prawa nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że można o podział majątku wspólnego, wystąpić będąc nawet kilka lub kilkanaście lat po rozwodzie.

  W przypadku dużych składników majątku, takich jak nieruchomości czy samochody najczęściej jedno z małżonków dostaje cały majątek, ale musi spłacić byłego współmałżonka. Czasami małżonkowie decydują się na rozwód, ale jednocześnie nie występują o podział majątku.

  Podział majątku po rozwodzie i wszelkie sprawy związane z samą procedurą podziału trwają bardzo długo i bywają mocno skomplikowane. Bardzo często potrzebna jest sądowa wycena całego majątku przy pomocy biegłych, szczególnie ma to miejsce wtedy, kiedy oboje małżonków nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii podziału. Sytuacja komplikuje się w dynamicznej rzeczywistości gospodarczej. Składniki majątku mogą szybko zyskiwać lub tracić na wartości, podczas gdy sprawy sądowe toczą się obecnie bardzo długo - bywa że na kolejny termin rozprawy czeka się 2 lub 3 lata. W tym czasie takie składniki mieszkania jak nowe mieszkanie na Wilanowie czy w Śródmieściu w Warszawie, atrakcyjna działka w górach lub na Mazurach, mogą bardzo podrożeć.

  Podział majątku po rozwodzie

  Należy jedna pamiętać, że sąd nie bierze przy podziale majątku pod uwagę tego, że np.: rozwód był zawarty z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

  Podział majątku przy rozwodzie

  Z podziałem majątku nie trzeba czekać, do momentu rozwodu, całą procedurę można przeprowadzić w ramach tego samego postępowania. W sądzie okręgowym można założyć sprawę rozwodową z jednoczesnym podziałem majątku. Sąd okręgowy, który orzeka w sprawie rozwodowej, dokonuje podziału majątku, odbywa się na to na zgodny wniosek obojga współmałżonków.

  Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia, kiedy jeszcze przed rozwodem, poprzez mediację lub negocjacje procesowe (ew. przedprocesowe) małżonkowie dojdą do porozumienia.

  Ten sposób podziału majątku jest najtańszą możliwością, jeśli chodzi o podział majątku wspólnego.

  Jakie są, koszty podziały majątku wspólnego?

  Niestety, ale tego typu sprawy są skomplikowane z wielu powodów, a czas ich trwania również nie należy do najkrótszych, dlatego ciężko jest jednoznacznie określić całkowity koszt procesu. Sama opłata sądowa to koszt ok. 1000 zł, ale jeśli chodzi o biegłych to stawki w zależności od rodzaju majątku, wahają się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

  Całkowity koszt procesu może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, wliczając w to koszty sądowe, wynagrodzenie adwokata oraz biegłych.

  Najkorzystniejsze jest dojście do wspólnego stanowiska w trakcie mediacji, oraz zawarcie odpowiedniego porozumienia potwierdzonego przez notariusza. W ten sposób zaoszczędzimy czas oraz pieniądze.

  Jak oceniasz wizytówkę?

  Średnia ocena: 5 / 5. Głosów: 15