Czy można zmienić umowę deweloperską po jej podpisaniu?

Czy można zmienić umowę deweloperską po jej podpisaniu?

Zmiany, zmiany, zmiany. Życie stale nas zaskakuje. Staramy się je zorganizować i uporządkować. Znajdujemy i kupujemy upragnione mieszkanie, segment lub dom jednorodzinny. Podpisujemy umowę deweloperską i czekamy na możliwość wprowadzenia się do nowego mieszkania. Co może się zdarzyć w drodze do celu? Nie oczekujemy niespodzianek, tym bardziej, że umowa deweloperska gwarantuje nam przeniesienie prawa własności na nas. To najważniejsze.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska reguluje relacje pomiędzy nabywcą nowo budowanej nieruchomości a deweloperem realizującym przedsięwzięcie. Zawiera prawa i obowiązki obu stron. Pojęcie umowy deweloperskiej pojawiło się wraz z wejściem w życie tzw. ustawy deweloperskiej czyli Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku. Zgodnie z ustawą umowa zwierana jest w formie aktu notarialnego i zawiera między innymi następujące dane:

 • określenie stron zawierających umowę, datę oraz miejsce podpisania,
 • cenę nabycia nieruchomości,
 • informacje o nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, m.in. położenie, powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości,
 • informacje o lokalu, np. umiejscowienie w budynku, metraż, układ pomieszczeń,
 • termin przeniesienia prawa własności do lokalu lub domu na nabywcę,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
 • termin dokonywania wpłat, wysokość wpłat oraz numer rachunku do wpłaty,
 • wysokość odsetek i kar umownych,
 • sposób pomiaru powierzchni mieszkania lub domu,
 • termin i sposób powiadomienia nabywcy o terminie odbioru lokalu lub domu.

 • Większość z podanych danych raczej nie ulegnie zmianie, ale nie zawsze i nie wszystkie. Kiedy może nastąpić zmiana?

  Zmiany w umowie deweloperskiej

  Istnieje kilka form zawierania umów. Oprócz umowy ustnej spotyka się zwykłą umowę pisemną i akt notarialny. Zmianę warunków umowy wprowadza się w takiej samej formie, w jakiej zawarto umowę. Przy zwykłej umowie pisemnej zmiany wprowadzamy na piśmie. Jeśli umowa miała formę aktu notarialnego, to zmiana także musi mieć formę aktu notarialnego. Dlatego w przypadku zmian w umowie deweloperskiej wymagane jest podpisanie aneksu do umowy w formie aktu notarialnego.

  Zmiany w umowie wymagają zgody każdej ze stron, a inicjatorem zmian może być zarówno nabywca, jak i deweloper. Mogą wiązać się z usunięciem, zmianą lub dodaniem zapisów. Co może się zmienić? Teoretycznie większość danych zawartych w umowie.

  Typowym przykładem, który może ulec zmianie są terminy. Może zdarzyć, że deweloper nie będzie w stanie wywiązać się z umowy, w terminach w niej podanych. Jeśli deweloper nie przeprowadzi prac zgodnie z harmonogramem, oddali datę zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia prawa własności, a przecież terminy te podane są w umowie deweloperskiej. Z punktu widzenia nabywców może się wydawać, że jedynie oddala się termin wprowadzenia się do własnego M. Sprawa ma jednak szerszy zasięg. Szczególnie, jeśli zakup nieruchomości finansowany jest ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. Łączy nas wówczas umowa z bankiem. Ona także zawiera pewne terminy i zobowiązuje do podjęcia określonych działań. Jednym z nich jest dostarczenie, w terminie określonym w umowie kredytowej, potwierdzenia przeniesienia prawa własności do lokalu lub domu jednorodzinnego na nabywcę.

  Jak widać na powyższym przykładzie, zmiana umowy deweloperskiej może wpłynąć na wywiązanie się z umowy, którą zawarliśmy z bankiem. Pozostaje podpisać aneks zmieniający umowę deweloperską. Dostarczyć go do banku. Złożyć w banku wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej. Niestety, często wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

  Jest to jeden z przykładów zmiany umowy deweloperskiej. W tej lub w każdej innej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Dowiemy się, co możemy zrobić i jakie będą tego konsekwencje.

  [ratemypost]