Alimenty – kto musi je płacić i jakie są konsekwencje niepłacenia

Alimenty – kto musi je płacić i jakie są konsekwencje niepłacenia

Alimenty są to regularne, obowiązkowe świadczenia nierzadko na rzecz członków rodziny, polegające na dawaniu środków utrzymania, natomiast w miarę konieczności również środków wychowania. Do świadczeń alimentacyjnych obowiązani są krewni w linii prostej i rodzeństwo, przy czym krewni bliższego rzędu są odpowiedzialni przed krewnymi dalszego rzędu. Ciężar alimentacyjny jednego małżonka względem kolejnego po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa czy po stwierdzeniu separacji wyprzedza ciężar krewnych tego kolejnego małżonka.

Co to są alimenty?

Przez alimenty – https://kancelariaea.pl/alimenty/ – tłumaczyć należy obowiązek przekazywania środków utrzymania, natomiast w miarę konieczności środków wychowania uprawnionemu. Jest to stosunek rodzinnoprawny wsparty na rodzaju obligacyjnym. Znaczy to, iż uprawniony do alimentów jest pożyczkodawcą, natomiast zobowiązany dłużnikiem. W praktyce, przez alimenty kojarzy się nierzadko obowiązek podawania środków finansowych osobie, jaka sama się utrzymać nie może. Prawa do alimentów nie wolno przekazać na odmienną osobę, ani się ich zrzec.

Zarówno środki utrzymania, jak również środki wykształcenia mają ów sam charakter, więc spełnienie uzasadnionych konieczności uprawnionego. Należy natomiast mieć na uwadze, że z charakteru alimentów pochodzi spełnienie tych potrzeb. O takim spełnieniu potrzeb można mówić jedynie co do rzeczywistości oraz przyszłości, gdyż nie może być mowy o zaspokajaniu potrzeb przeszłych. Jeśli więc uprawniony pragnie dochodzić roszczeń za czas przeszły, tzn. sprzed chwili wniesienia pozwu, winien okazać, iż jego dane, uzasadnione konieczności pozostały niezaspokojone.

Jak dochodzić alimentów?

Niezwykle znanym oraz często popularnym jest wystąpienie do sądu z pozwem alimenty. W takiej sytuacji sąd wyda wyrok, jaki może być przyczyną dalszych postępowań oraz z jakiego to wyroku będzie następowało jaka suma alimentów została zasądzona. Odmienną propozycją jeszcze liczniejszą jest postępowanie mediacyjne, odmiennie nazywane mediacją, więc spotkanie u bezstronnego oraz neutralnego mediatora gdzie można w sposób konsensualny określić jak będą wyglądały alimenty.

Co w sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna uchyla się od wypłacania alimentów?

W razie uchylania się poprzez zobowiązanego od płacenia zobowiązań alimentacyjnych, uprawniony prócz szansy wystąpienia z wnioskiem wykonawczym może też zgłosić ów fakt urzędom ścigania. Zgodnie z art. 209 Ustawy Kodeks karny (dalej jako kk) uchylanie się od alimentów – jeśli pełna wielkość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równoważność co najmniej trzech zobowiązań okresowych czy jeśli opóźnienie należnego świadczenia odmiennego aniżeli okresowe stanowi co najmniej trzy miesiące – jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności czy choćby pozbawienia wolności do jednego roku. Więcej informacji na temat alimentów można znaleźć na stronie: https://kancelariaea.pl/

[ratemypost]