Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Kredyty frankowe to temat, który nie słabnie na popularności. Wręcz przeciwnie, po wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21, w którym Trybunał odmówił bankom prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez konsumentów, frankowicze nawet śmielej kierują swoje roszczenia przeciwko bankom. Aktualnie, w przeważającej ilości przypadków możliwe jest unieważnienie umowy kredytu we frankach, co oznacza, że konsument musi zwrócić do banku wyłącznie kwotę otrzymanego kapitału bez żadnych odsetek, prowizji czy innych kosztów. Jeżeli natomiast wpłacił już więcej niż otrzymał, Sąd zasądzi na jego rzecz zwrot tej różnicy od banku. Niniejszy tekst ma za zadanie przybliżyć odpowiedź na jedno z najczęstszych pytań, stawianych przez frankowiczów czyli ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Opłata sądowa od pozwu frankowego

Kwestia opłat sądowych jest regulowana przede wszystkim przez ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co do zasady opłata w postępowaniu cywilnym wynosi 5% dochodzonego roszczenia, jednakże w przypadku spraw o unieważnienie umowy frankowej górna wysokość opłaty wynosi 1.000 (jeden tysiąc złotych). Bez względu zatem na to w jakiej kwocie został nam udzielony kredyt i jaka kwota do zapłaty jest dochodzona, opłata sądowa nigdy nie będzie wyższa niż 1.000 zł. Jest to bardzo duże ułatwienie ekonomiczne dla osoby rozważającej wystąpienie z powództwem do sądu. Dodatkowo, w sytuacji, gdy frankowicz jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat lub radca prawny) dochodzi do tego jeszcze opłata od udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Opłaty te są zwracane przez bank w przypadku wygrania sprawy.

Opinia biegłego w sprawie frankowej

W niektórych sprawach konieczne może być powołanie biegłego z zakresu finansów lub ekonomii. Jakkolwiek takie sytuacje mają miejsce coraz rzadziej, tak dla niektórych sędziów wyliczenia biegłego są niezbędne do wydania wyroku. Zaliczka na opinię biegłego co do zasady może wynosić od 1.000 zł do 3.000 zł. Podobnie jak w przypadku podstawowych opłat sądowych, zaliczka na biegłego jest zwracana przez bank po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Koszty kancelarii w sprawie o unieważnienie umowy frankowej

Wynagrodzenie kancelarii w sprawie o unieważnienie umowy kredytu we frankach jest ustalana zawsze indywidualnie w zależności m.in. od stopnia skomplikowania sprawy i potrzebnego nakładu pracy. O ile co prawda orzecznictwo dotyczące podstaw nieważności umowy jest w miarę jednolite, tak istnieją poszczególne problemy w stanach faktycznych, które powinny zostać wyłapane na wstępie przez pełnomocnika i co do których należy się odpowiednio przygotować. To wszystko ostatecznie wpływa na koszt prowadzenia sprawy. O ile trudno wskazać jakąś konkretną kwotę, tak w praktyce utarło się, że wynagrodzenie kancelarii składa się z dwóch elementów. Kwoty ryczałtowej, płaconej z góry na przyjęcie i prowadzenie sprawy oraz wynagrodzenia dodatkowego (tzw. premia za sukces lub success fee), płatnego w przypadku wygrania sprawy.

Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Mając na uwadze powyższe, nie ma możliwości udzielenia z góry jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko bowiem zależy od samej sprawy, okoliczności faktycznych związanych z zawarciem umowy o kredyt we frankach itp. Warto zatem zwrócić się najpierw do kancelarii z prośbą o analizę sprawy i oszacowanie kosztów. W odpowiedzi otrzymacie Państwo szczegółowe koszty prowadzenia sprawy.

Ile trwa sprawa o unieważnienie kredytu frankowego?

Ponosząc koszty związane z unieważnieniem kredytu we frankach zadajemy sobie oczywiście pytanie o to, kiedy ten wydatek się zwróci. Czas ten jest bezpośrednio skorelowany z czasem trwania samego postępowania sądowego. Co do zasady jest to od roku do dwóch lat w pierwszej instancji oraz tyle samo w drugiej.

Kredyty frankowe Kancelaria Kraków

Mając na uwadze aktualne orzecznictwo sądów powszechnych na pewno warto rozważyć wystąpienie do sądu z pozwem o unieważnienie kredytu frankowego. Oczywiście każda sprawa jest indywidualnie oceniana przez sąd i nie można dawać nigdy żadnych gwarancji pozytywnego wyroku. Niemniej jednak biorąc pod uwagę statystykę zapadających orzeczeń szanse na wygrani z bankiem są naprawdę bardzo wysokie. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które posiadają kredyt we frankach i chciałyby dokonać analizy umowy pod kątem przysługujących roszczeń. Analiza sprawy jest bezpłatna, a w odpowiedzi otrzymacie Państwo oprócz naszych rekomendacji także podsumowanie kosztów, z jakimi muszą się Państwo liczyć, decydując się na proces.

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni
ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków
tel: +48 12 307 27 38

e-mail: kontakt@kancelariatmh.pl
www.kancelariatmh.pl

[ratemypost]