Czym są znaki towarowe i jak są chronione?

Czym są znaki towarowe i jak są chronione?

Znaki towarowe są elementem koniecznym na dynamicznie rozwijającym się rynku. Służą do wyróżnienia poszczególnych marek wśród konkurencji, a także są sposobem ochrony prawnej różnych marek. Zobacz, jakie uprawnienia daje posiadanie znaku towarowego.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy jest to każde oznaczenie, dzięki któremu możliwe jest odróżnienie towarów lub usług jednej marki od towarów lub usług drugiej marki. Znak towarowy ma również pozwalać na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony, którą udziela się na znaku. Ważne jest, że aby móc posługiwać się takim znakiem, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Tym samym, główną funkcją jest ochrona znaku towarowego. Aby ktoś, kto nie jest właścicielem, mógł używać takiego znaku, musi on uzyskać odpowiednią licencję, której udzieli mu właściciel. W innym wypadku, używanie takiego znaku jest niezgodne z prawem.

Rodzaje znaków towarowych

Możliwy jest podział znaków towarowych na trzy rodzaje.
1. Słowne znaki towarowe – w takiej sytuacji chroniona jest sama nazwa, bez szaty graficznej, np. nazwa konkretnego przedsiębiorstwa lub marki.
2. Słowno-graficzne znaki towarowe – jest to przykładowo użycie logo, w którym jest jednocześnie nazwa, jak i znak.
3. Graficzne znaki towarowe – obejmują ochroną rysunek i sygnet. Znak towarowy obejmuje w tym przypadku fragment logo albo osobną grafikę.

Wyżej wymienione znaki są najpopularniejszymi rodzajami, jednak nie są one jedyne. Można wyróżnić również znaki towarowe gwarancyjne. Takie znaki, to oznaczenia służące do oznaczenia towarów lub usług certyfikowanych przez podmiot, który został uprawniony do używania tego znaku towarowego. Przykładem użycia takich oznaczeń jest wykorzystanie konkretnych materiałów, sposobów produkcji lub wysokiej jakości produktu. Takie prawo ochronne, w kwestii znaków towarów gwarancyjnych mogą zdobyć osoby prawne lub fizyczne. Istnieją również tak zwane znaki towarowe podrobione. Określa się tak znaki, które nie różnią się niczym od znaków towarowych zarejestrowanych. Są one używane nielegalnie, ponieważ wykorzystują bez zgody chroniony prawnie znak. W przypadku problemów ze złamaniem tego przepisu, kiedy bezprawnie użyto Twojego znaku, najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną, która pomoże Ci prowadzić działania (https://smadwokaci.pl/). Kolejnym rodzajem są znaki powszechnie znane, czyli znaki notoryjne. Odnoszą się one do konkretnych towarów lub usług, są znane lokalnie wśród nabywców, np. na terenie danego kraju.

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Istnieje wiele korzyści wynikających z zarejestrowania swojego znaku towarowego. Po pierwsze, dzięki niemu zyskujesz prawo ochronne, które chronią go przed bezprawnym użyciem. Taka rejestracja może też sprawić, że podniesie to znaczenie i renomę Twojej firmy. Sama firma zyskuje wtedy też większą wiarygodność oraz zaufanie ze strony konsumentów. Poza tym, znak towarowy może stanowić przedmiot obrotu handlowego. Rejestracja znaku uchroni Cię też przed sytuacją, w której ktoś inny zarejestruje konkretny znak, którego używasz. W takim wypadku musiałbyś obowiązkowo przestać stosować taki znak, który został już zarejestrowany przez kogo innego. Używanie go nadal byłoby nielegalne.

[ratemypost]