Promień: Wyłączony
Promień:
km Wybierz promień wyszukiwania
Szukaj

ORA Szczecin – Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie

Adres: Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

Tel./Fax: 91 43 33 616 / 91 44 80 187

E-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl / ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl

WWW: izba-adwokacka.szczecin.pl

Władze ORA w Szczecinie

 • adw. Piotr Dobrołowicz – Dziekan
 • adw. Marta Adamek – Donhöffner – Wicedziekan
 • adw. Piotr Mazuro – Wicedziekan i kierownik Referatu skarg i wniosków/li>
 • adw. Wiesław Fafuła – Sekretarz i kierownik Referatu osobowego
 • adw. Michał Olechnowicz – Zastępca Sekretarza
 • adw. Marcjusz Szczepański – Skarbnik
 • adw. Tomasz Milewski – Przewodniczący Komisji szkolenia aplikantów adwokackich
 • adw. Bartłomiej Mużyło – Przewodniczący Komisji doskonalenia zawodowego
 • adw. Joanna Budnowska – Przewodnicząca Komisji pomocy socjalnej i Funduszu Senioralnego
 • adw. Martyna Maciejewska – Przyłucka – Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów, Zastępca Kierownika Referatu skarg i wniosków
 • adw. Igor Frydrykiewicz – Członek ORA