Promień: Wyłączony
Promień:
km Wybierz promień wyszukiwania
Szukaj

ORA Opole – Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Adres: ul. gen. Józefa Dwernickiego 1/1, 45-049 Opole

Tel./Fax: 77 4543708

Kom.: 606 659 955

E-mail: ora.opole@adwokatura.pl

WWW: adwokatura.opole.pl

Władze ORA w Opolu

 • adw. Marian A. Jagielski – Dziekan
 • adw. Łukasz Wójcik – Wicedziekan-Skarbnik
 • adw. Magdalena Koczur-Miedziejko – Wicedziekan
 • adw. Tomasz Zapotoczny – Sekretarz
 • adw. Maria Mehl-Antochów – Zastępca Sekretarza
 • adw. Magdalena Filipowicz – Członek
 • adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz – Członek
 • adw. Dariusz Mucha – Członek
 • adw. Seweryn Plebanek – Członek
 • adw. Seweryn Plebanek – Przewodniczący komisji szkolenia aplikantów adwokackich
 • adw. dr hab. Dariusz Mucha – Przewodniczący komisji doskonalenia zawodowego adwokatów
 • adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz – Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów