Promień: Wyłączony
Promień:
km Wybierz promień wyszukiwania
Szukaj

ORA Białystok – Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku

Adres: Przejazd 2a, 15-430 Białystok

Biuro ORA czynne w godz.: pon.-pt. – 7.00 – 15.00

Tel.: 85 742-25-50

Kom.: 517 983 889

Fax.: 85 742-07-67

E-mail: ora.bialystok@adwokatura.pl

WWW: adwokatura.bialystok.pl

Prezydium Rady

 • adw. Jowita Natalia Grochowska – Dziekan
 • adw. Agnieszka Krakówka – Górska – Wicedziekan
 • adw. Kazimierz Skalimowski – Wicedziekan
 • adw. Robert Moraljan – Skarbnik
 • adw. Łukasz Iwaniuk – Sekretarz
 • adw. Katarzyna Ząbkiewicz – Zastępca Sekretarza

Członkowie ORA

 • adw. Agnieszka Dowgier
 • adw. Leon Karaczun
 • adw. Tadeusz Kołodko
 • adw. Joanna Oświecińska
 • adw. Anna Szleszyńska

Zastępcy Członków Rady

 • adw. Anna Gąsowska
 • adw. Andrzej Tomasz Anusewicz