Mediacja w sprawach rozwodowych

Mediacja w sprawach rozwodowych

Pomoc mediatora w sprawach rozwodowych może okazać się nieoceniona, zwłaszcza gdy małżonkowie mają dzieci lub sytuacja, w jakiej się znaleźli jest szczególnie trudna. Często poczynienie ustaleń co do spornych kwestii pozwala zdecydowanie szybciej znaleźć porozumienie oraz skrócić przebieg sprawy sądowej. Czy można zdecydować się na mediację jeszcze przed skierowaniem sprawy o rozwód do sądu? Z jakimi kosztami wiąże się taka procedura? Co warto o niej wiedzieć?

1. Mediacja – czym właściwie jest?
2. Mediacja – krok po kroku
3. Co można ustalić w toku mediacji?
4. Mediacja – kiedy warto?
5. Ile to trwa i kosztuje?


Kto może zostać mediatorem? Przepisy prawa w żaden sposób nie determinują w sposób ostateczny wykształcenia takiej osoby, a jedynie sugerują kompetencje – nie ma zatem wymogu, by rozmowy prowadził prawnik lub psycholog. Często jednak to właśnie kancelaria adwokacka jest miejscem, w którym spotykają się małżonkowie.

W artykule wykorzystano informacje znajdujące się na stronie Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Chróścielewska.

Mediacja – czym właściwie jest?

Mediacja to pojęcie ulokowane w zakresie prawa rodzinnego. Oznacza ona metodę ugodowego rozwiązania konfliktu, mającą na celu albo uratowanie małżeństwa, albo ustalenie zasad rozstania. Z tego właśnie względu warto, aby całym procesem zajmował się prawnik zatrudniony w kancelarii adwokackiej, choć nie jest to wymóg. W razie potrzeby można liczyć na uzyskanie dodatkowych porad prawnych co do postępowania sądowego.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację, jeżeli strony same wybrały osobę mediatora, lub postanowienia sądu, który takiego człowieka wyznaczył. Zgodnie z art. 436 §4 k.p.c. mediator powinien mieć wiedzę teoretyczną, a dodatkowo zalecane wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne lub prawnicze oraz umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Mediacja – krok po kroku

Jak przystąpić do mediacji? Jak podaje Adwokat Łódź Magdalena Chróścielewska, na początku trzeba sporządzić wniosek i skierować go do mediatora – może to być konkretna kancelaria adwokacka i adwokat. Łódź pozwala znaleźć kilka miejsc, w których można liczyć nie tylko na rzetelne porady prawne, ale również na procedurę mediacyjną. Warto sprawdzić, gdzie kancelaria adwokacka znajduje się – spotkania potrwają, dlatego dobrze, gdy ich miejsce jest dogodne dla obu małżonków.

We wniosku powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • wskazanie stron, czyli małżonków, między którymi ma zostać przeprowadzona mediacja,
  • określone żądanie, czyli w tym przypadku przeprowadzenie mediacji w związku z rozwodem,
  • okoliczności uzasadniających żądanie.

Taki wniosek należy przekazać również drugiemu małżonkowi.

Co można ustalić w toku mediacji?

Jak może pomóc kancelaria adwokacka, adwokat czy inny mediator? Takie pośrednictwo może okazać się przydatne w bardzo wielu kwestiach: począwszy od znalezienia porozumienia i próby ratowania związku, po ustalenie kwestii, które mogłyby okazać się sporne w czasie sprawy rozwodowej, na przykład tematy władzy rodzicielskiej, orzekania o winie i inne aspekty, które reguluje prawo rodzinne.

Mediacje mogą być bezpośrednio związane ze sprawą rozwodową, ale można zdecydować się na nie jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Mediacja – kiedy warto?

W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy mediatora, a kiedy wystarczające okażą się porady prawne, których udziela kancelaria prawna – Łódź wszak to miasto, w którym znajdziesz wsparcie nie tylko w tym temacie, ale także inne kompleksowe usługi prawne, w tym obsługę prawną z zakresu prawa karnego, doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych i inną profesjonalną pomoc prawną.

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że mediator jest bezstronny. Nie opowie się za żadną ze stron – ma jedynie pomóc małżonkom przedstawić swoje stanowiska i argumenty. Jego obowiązkiem jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w procesie mediacyjnym. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, pomoc ta może obejmować ustalenie warunków rozstania, podziału majątku, wysokości alimentów. Efektem takiego porozumienia może być chociażby wspólnego stworzenie planu opieki nad dziećmi, zasady ich kontaktów z rodzicem nie mieszkającym z nimi na co dzień oraz relacji z pozostałymi członkami rodziny (np. dziadkami).

Mediacje nie są obowiązkowe. Co prawda, może skierować na nie sąd, jednak każda ze stron ma prawo wyrazić sprzeciw.

Ile to trwa i kosztuje?

Czas trwania procesu mediacyjnego określa sąd: najczęściej nie przekracza on miesiąca, jednak zdarza się, że – za zgodą obu stron – potrwa on dłużej. Termin może zostać ponownie wydłużony, jeśli da to szansę na ugodowe rozwiązanie. Przeciętnie proces taki zamyka się w terminie około 3 miesięcy.

Po zawarciu ugody, mediator przygotowuje protokół i składa go w sądzie. Ten zatwierdza ją, nadając moc prawną i sprawiając, że zapisy zostaną uwzględnione w wyroku.

Mediacja nie jest darmowa. Koszty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

[ratemypost]