Kiedy warto skorzystać z usług notariusza?

Kiedy warto skorzystać z usług notariusza?

Z pomocy notariusza korzystamy zwykle w przypadku sprzedaży, kupna, czasem wynajmu nieruchomości. Jego wsparcie jest nieocenione i nieuniknione przy sporządzaniu notarialnego podpisu lub dokumentu. Kancelaria notarialna to miejsce, które ma wiele do zaoferowania. Kiedy jeszcze udajemy się do notariusza? Dlaczego warto umówić się na konsultację w dobrej kancelarii notarialnej?

Czym zajmuje się notariusz?

Najważniejszym zadaniem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, czyli urzędowych dokumentów dotyczących np. zawarcia umowy najmu okazjonalnego, sprzedaży lub darowizny nieruchomości. Ponadto wykonuje on różne wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów (o charakterze urzędowym), protesty weksli i czeki, akty poświadczenia dziedziczenia (do prawomocnego uznania nabycia spadku). W Kancelarii Notarialnej Łukasz Chwiałkowski z Torunia można dokonać wszystkich wymienionych czynności notarialnych.

Za każdą usługę notariusz pobiera, ustaloną odgórnie, opłatę. Jej wysokość jest uzależniona od danej czynności. Jest on określany jako osoba bezstronna, która nie może opowiedzieć się za którymś z klientów. Z jego pracą wiąże się tzw. tajemnica notarialna (może zdradzić, o czym rozmawiał z klientami, tylko w wyjątkowych sytuacjach).

Notariusz zajmuje się także uwierzytelnianiem ważnych dokumentów i podpisów. U kancelariach notarialnych można przechowywać pieniądze, bardzo istotne papiery oraz wartościowe przedmioty.

Jak wygląda akt notarialny?

Akty notarialne, jako czołowe dokumenty od notariusza, powinny zawierać datę i miejsce sporządzenia, informacje o kancelarii notarialnej i danych personalnych notariusza. Konieczne będą także ważne wiadomości o klientach, którzy zażyczyli sobie sporządzenie aktu notarialnego. Notariusz musi sporządzić dokładne oświadczenie stron oraz stwierdzić fakty i istotne okoliczności o poszczególnych stronach. Wymagane są także podpisy notariusza i klientów oraz stwierdzenie, czy akt notarialny został przeczytany, przyjęty, podpisany.

Dlaczego warto skorzystać z usług notariusza?

Podpisanie aktu notarialnego to bezpieczne potwierdzenie jakiejś umowy cywilno-prawnej. Taki dokument bardzo ciężko podważyć. To gwarancja dla klientów, że ich roszczenia, prawa i własność nie zostaną im odebrane.

W dobrej kancelarii notarialnej pracują kompetentni, wykształceni kierunkowo i doświadczeni prawnicy, którzy – w razie potrzeby – pokierują klientów oraz podpowiedzą, jakie dokumenty należy przygotować. Wyjaśnią, co i kiedy trzeba podpisać, jak zdobyć ważne dla sprawy papiery. Wizyta w kancelarii notarialnej to oszczędność pieniędzy, czasu i nerwów.

[ratemypost]