Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej to nic innego jak ustalenie przerwy w prowadzeniu firmy. Do takiej sytuacji może dojść w kilku przypadkach: w praktyce najczęściej przy utracie płynności finansowej, zmianach w życiu osobistym czy sezonowości prowadzonego biznesu. Przepisy polskiego prawa przewidują wówczas kilka istotnych udogodnień. Dowiedz się, jak przeprowadzić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i z jakich benefitów możesz wówczas korzystać.

1. Jakie korzyści daje zawieszenie działalności gospodarczej?
2. Zawieszenie działalności gospodarczej – warunki
3. Jak zawiesić działalność gospodarczą?
4. Czego nie można robić po zawieszeniu działalności gospodarczej?


Wniosek o zawieszenie działaności gospodarczej czyli de facto o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć zdalnie, poprzez serwis gov.pl, listownie, za pośrednictwem konsultanta lub osobiście. Więcej na temat procedur i możliwości przeczytasz na stronach KPR Restrukturyzacja.

Jakie korzyści daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Zacznijmy od początku, czyli od określenia korzyści, jakie możesz mieć dzięki zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Po co podejmuje się takie działanie?

Zabieg jest opłacalny przede wszystkim ze względu na ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca w tym okresie nie musi opłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składek ZUS. Nie musi również składać pliku JPK_V7.

Musisz przy tym pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne stracisz prawo do świadczeń zdrowotnych, a okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawniających do emerytury.

Zawieszenie działalności gospodarczej – warunki

Czy każdy i zawsze może zawiesić działalność gospodarczą? Nie do końca. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców możliwość zawieszenia działalności gospodarczej ma każdy, kto nie zatrudnia pracowników albo zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Proces ten jest możliwy również w przypadku spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, pod warunkiem, że wniosek o zawieszenie działalności złożą wszyscy wspólnicy.

Działalność można zawiesić zarówno na czas nieokreślony, jak i określony, pod warunkiem, że ten okres nie będzie krótszy niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS maksymalny czas to 24 miesiące.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność, konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • osobiście w Urzędzie Gminy,
  • listownie – dostarczając dokument z notarialnie poświadczonym podpisem,
  • za pośrednictwem pełnomocnika, którym może być także konsultant wypełniający druk i wysyłający go do odpowiedniego urzędu – musisz jedynie osobiście złożyć podpis,
  • drogą internetową w serwisie gov.pl – za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem lub profilu zaufanego.

Jeżeli we wniosku pojawią się błędy, wnioskodawca zostanie poproszony o ich skorygowanie lub uzupełnienie informacji. Ma na to 7 dni. Jeśli natomiast dane będą poprawne, organ ewidencyjny wyda kopię wniosku z datą i potwierdzeniem zawieszenia działalności gospodarczej. Oryginał zostanie natomiast przekazany do urzędu skarbowego.

Czego nie można robić po zawieszeniu działalności gospodarczej?

Przyjęcie wniosku oznacza, że przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Wykluczone jest także wykonywanie na podstawie umów cywilnoprawnych usług analogicznych do usług wykonywanych w ramach zawieszonej działalności.

[ratemypost]